lör 21 nov. | Bromma

Tantric Exploration

Registration is Closed
Tantric Exploration

Time and Location

21 nov. 2020 10:00 – 18:00
Bromma, Bromma, Stockholm, Sweden

The Event

Welcome to Tantric Exploration - a text in english will follow!

Vill du uppleva en mjuk sammansmältning mellan klassisk och neo tantra? Längtar du efter att möta dig själv och se dig själv i ett nytt ljus? Vill du bjuda in spännande och äkta möten i ditt liv?

Tantric Exploration med Lin Holmquist tar dig från ditt eget universum till mötet med en annans. Genom att låta våra universum förenas för en stund, få du möjlighet att expandera ditt eget universum och din världsbild. Du kommer att finna djup avslappning, motivation och ny energi.

Vi kommer att börja med klassiska tantriska meditationer för att sedan skapa ett tryggt space att mötas inom genom att utforska gränser. Sedan kommer du få en resa in i olika möten, på olika nivåer genom neo tantras tekniker som beröring, energiarbete och samtal.

Workshopen passar både singlar och par. Om du kommer som par är det möjligt att göra alla övningar tillsammans med din partner. Workshopen kommer att vara balanserad med 50 - 50 män och kvinnor, men det är absolut inte nödvändigt att vara hetrosexuell för att komma.

För att deltaga, skicka ett mail med en kort berättelse om vem du är och varför du vill vara med. Skicka också namn, adress och personnummer i mailet. När du blir antagen till workshopen kommer du att få en faktura för förskottsbetalning och ett välkomstmail med all information du behöver.

Dag: 21 November

Tid: 10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00

Pris: 1000 Sek per person

Plats: Bromma

Anmälan: infor@theartoflove.nu

Do you want to experience a soft fusion between classic and neo tantra? Do you long to meet yourself and see yourself in a new light? Do you want to invite exciting and genuine meetings into your life?

Tantric Exploration with Lin Holmquist takes you from your own universe to the encounter of another. By letting our universes unite for a while, you get the opportunity to expand your own universe and your worldview. You will find deep relaxation, motivation and new energy.

We will start with classic tantric meditations and then create a safe space to meet within by exploring boundaries. Then you will have a journey into different encounters, at different levels through neo tantra techniques such as touch, energy work and conversation.

The workshop is suitable for both singles and couples. If you come as a couple, it is possible to do all the exercises together with your partner. The workshop will be balanced with 50 - 50 men and women, but it is absolutely not necessary to be heterosexual to come.

To participate, send an email with a short story about who you are and why you want to join. Also send name, address and social security number in the email. When you are admitted to the workshop, you will receive an invoice for advance payment and a welcome email with all the information you need.

Day: 21 November

Time: 10.00 - 13.00 & 15.00 - 18.00

Price: 1000 Sec per person

Location: Bromma

Sign up: info@theartoflove.nu

Registration is Closed